۱۳۹۴-۰۷-۰۴

گزارش جلسه شماره ۷۵ مورخ ۹۴/۷/۴ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷۵ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون فرهنگی روز چهارشنبه مورخ ۱/۷/۹۴ ساعت ۱۳ در سالن […]
۱۳۹۳-۱۰-۰۳

گزارش جلسه شماره ۴۵ مورخ ۹۳/۱۰/۳ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۵ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون فرهنگی در مورخه ۳/۱۰/۹۳ روز چهارشنبه ساعت ۱۵ در […]
۱۳۹۳-۰۹-۰۵

گزارش جلسه شماره ۴۳ مورخ ۹۳/۹/۵ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۳ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون فرهنگی در مورخه ۵/۹/۹۳ روز چهارشنبه ساعت ۱۶ در […]
۱۳۹۳-۰۸-۰۷

گزارش جلسه شماره ۴۱ مورخ ۹۳/۸/۷ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۱ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون فرهنگی در مورخه ۷ /۸/ ۹۳  روز چهارشنبه ساعت […]
۱۳۹۳-۰۷-۱۶

گزارش جلسه شماره ۴۰ مورخ ۹۳/۷/۱۶ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۰ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه        در مورخه ۱۶/۷/۹۳ روز چهارشنبه ساعت ۳۰/۱۲ در محل شورای […]
۱۳۹۳-۰۴-۰۷

گزارش جلسه شماره ۳۳ مورخ ۹۳/۴/۷ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۳ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه    در مورخه ۷/۴/۹۳ روز شنبه رأس ساعت ۳۰/۱۱ در محل ساختمان […]