۱۳۹۳-۰۹-۰۵

گزارش جلسه شماره ۴۳ مورخ ۹۳/۹/۵ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۳ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون فرهنگی در مورخه ۵/۹/۹۳ روز چهارشنبه ساعت ۱۶ در […]
۱۳۹۳-۰۸-۰۷

گزارش جلسه شماره ۴۱ مورخ ۹۳/۸/۷ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۱ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون فرهنگی در مورخه ۷ /۸/ ۹۳  روز چهارشنبه ساعت […]
۱۳۹۳-۰۷-۱۶

گزارش جلسه شماره ۴۰ مورخ ۹۳/۷/۱۶ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۰ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه        در مورخه ۱۶/۷/۹۳ روز چهارشنبه ساعت ۳۰/۱۲ در محل شورای […]
۱۳۹۳-۰۴-۰۷

گزارش جلسه شماره ۳۳ مورخ ۹۳/۴/۷ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۳ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه    در مورخه ۷/۴/۹۳ روز شنبه رأس ساعت ۳۰/۱۱ در محل ساختمان […]
۱۳۹۳-۰۳-۰۴

گزارش جلسه شماره ۳۰ مورخ ۹۳/۳/۴ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۰ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه   در مورخه ۴/۳/۹۳ روز یکشنبه رأس ساعت ۳۰/۱۱ در محل ساختمان […]
۱۳۹۲-۱۱-۰۱

گزارش جلسه شماره ۲۰ مورخ ۹۲/۱۱/۱ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۰ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه   در مورخه ۱/۱۱/۹۲ روز سه شنبه رأس ساعت ۱۱ در محل […]