جلسات کمیسیون ها

۱۳۹۸-۱۲-۲۷

گزارش جلسه شماره ۸۵ مورخ ۹۸/۱۲/۲۷ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۸۵ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای […]
۱۳۹۸-۱۱-۱۵

گزارش جلسه شماره ۸۳ مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۸۳ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای […]
۱۳۹۸-۱۱-۰۷

گزارش جلسه شماره ۸۲ مورخ ۹۸/۱۱/۷ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۸۲ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   در ابتدای جلسه آیاتی از کلام الله مجید قرائت گردید، […]
۱۳۹۸-۱۰-۲۵

گزارش جلسه شماره ۸۰ مورخ ۹۸/۱۰/۲۵ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۸۰ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای […]
۱۳۹۸-۱۰-۲۴

گزارش جلسه شماره ۷۹ مورخ ۹۸/۱۰/۲۴ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷۹ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   در ابتدای جلسه آیاتی از کلام الله مجید قرائت گردید، […]
۱۳۹۸-۰۵-۲۰

گزارش جلسه شماره ۷۰مورخ ۹۸/۵/۲۰ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷۰کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه کمیسیون های شورای اسلامی شهر امیدیه دوره پنجم […]