۱۴۰۰-۰۲-۲۸

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۱۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداري مبني بر اختصاص زميني به مساحت […]
۱۴۰۰-۰۲-۲۷

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۱۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداري در خصوص تفريغ بودجه سال ۱۳۹۹ […]
۱۴۰۰-۰۲-۲۶

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۰۹ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداري اميديه مبني بر دفترچه متمم بودجه […]
۱۴۰۰-۰۲-۲۵

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۰۸ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداري مبني بر صورتجلسه توافق نامه شماره […]
۱۴۰۰-۰۲-۲۵

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۰۸ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداري مبني بر صورتجلسه توافق نامه في […]
۱۴۰۰-۰۲-۰۵

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۰۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر احداث میدان میوه و […]