۱۳۹۶-۰۴-۲۰

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۳۲ مورخ ۹۶/۴/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۳۲ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری درخصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری امیدیه […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۶

مصوبه شماره ۱۱ جلسه شماره ۱۳۱ ۹۶/۳/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۱ جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق پیرو درخواست اداره محترم ورزش و جوانان شهرستان […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۶

مصوبه شماره ۱۰ جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۹۶/۳/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۰ جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری درخصوص احداث بازارچه آبزیان با توجه به […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۶

مصوبه شماره ۹ جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۹۶/۳/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۹ جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   با عنایت به تلاش شبانه روزی پرسنل شهرداری دربخش خدمات رسانی […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۶

مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۹۶/۳/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد با […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۶

مصوبه شماره ۷ جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۹۶/۳/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۷ جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری درخصوص مساعدت مالی به مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۵ریال […]