۱۴۰۰-۰۱-۳۱

مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۱۰۶ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر اختصاص زمینی به مساحت […]
۱۴۰۰-۰۱-۳۱

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۰۶ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق مبنی بر واگذاری غرفه ای به مساحت […]
۱۴۰۰-۰۱-۳۱

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۰۶ شورای اسلامی شهر امیدیه     گزارش حسابرسی مؤسسه سیاق نوین جهان مربوط به سالهای ۹۸-۹۷ […]
۱۴۰۰-۰۱-۳۱

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۰۶ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری در خصوص برگزاری پیمان حجمی خدمات […]
۱۴۰۰-۰۱-۳۱

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۰۶ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق در خصوص واگذاری نگهداری و ایجاد فضای […]
۱۳۹۹-۱۲-۲۰

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۰۵ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۰۵ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۴-نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر دریافت سهم خود به […]