۱۴۰۲-۰۵-۱۴

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

سم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۵۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   درخصوص اجرای پروژه سوله قوس دار در پارک کوهستان با عنایت […]
۱۴۰۲-۰۵-۱۴

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

سم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۵۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر واگذاری پروژه ساماندهی کوی یاسر( با […]
۱۴۰۲-۰۵-۱۴

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

سم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۵۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداري در خصوص آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان، […]
۱۴۰۲-۰۴-۲۵

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

سم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۴۹ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداري در خصوص فروش کفپوش های گرانولی فرسوده […]
۱۴۰۲-۰۴-۲۵

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

سم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۴۹ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداري در خصوص پرداخت حق الزحمه ماهانه امام […]
۱۴۰۲-۰۴-۲۵

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

سم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۴۹ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداري در خصوص نامگذاری ایستگاه های تاکسی […]