۱۳۸۷-۰۶-۲۱

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۷ مورخ ۸۷/۶/۲۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه       موضوع : الحاق قطعه زمین به واحد مسکونی آقای […]