۱۴۰۱-۰۲-۰۶

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری امیدیه در نظر دارد با عنایت […]