تسلیت به مناسبت شهادت حضرت امام محمد تقی ( ع ) جواد الائمه

تسلیت به مناسبت شهادت حضرت امام محمد تقی ( ع ) جواد الائمه

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

از فراقت روز و شب دائم غمینم یا جواد

تا که یادت میکنم ، آن دم حزینم یا جواد

سوختی، آتش گرفتی ، پر کشیدی تا خدا

از غمت ویرانه شد ارکانِ دینم یا جواد

                                      شهادت مظلومانه نهمین بهر کرامت تسلیت و تعزیت باد