گزارش تصویری اعضاء شورای اسلامی شهر امیدیه در روز پزشک و روز بزرگداشت ابوعلی سینا ۱۴۰۱/۶/۱

گزارش تصویری اعضاء شورای اسلامی شهر امیدیه در روز پزشک و روز بزرگداشت ابوعلی سینا ۱۴۰۱/۶/۱

بسم الله الرحمن الرحیم

 

در جلسه روز ۱۴۰۱/۶/۱ شورای اسلامی شهر که مصادف با روز پزشک و روز بزرگداشت ابوعلی سینا است، دو تن از شهروندان محترم شهرستان با اهداء دسته گلی به آقای دکتر مرویان رئیس محترم شورای اسلامی شهر امیدیه این روز را به ایشان تبریک گفتند.