گزارش تصویری انتخاب اعضاء هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه دوره ششم در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۸

گزارش تصویری انتخاب اعضاء هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه دوره ششم در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۸

بسم الله الرحمن الرحیم

 

جلسه انتخاب هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه در سال دوم از دوره ششم با حضور شش نفر از اعضاء شورا و نماینده محترم فرماندار جناب آقای محمود قنواتی در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۸ برگزار گردید.

نتیجه انتخابات بدین شرح می باشد.

رئیس شورا: آقای خسرو مرویان

نائب رئیس شورا: آقای طالب دیلمی پور

منشی اول: آقای حمید رفیعی

منشی دوم: آقای حافظ تمیمی زاده