گزارش تصویری جلسه شماره ۱۴ شواری اسلامی شهر امیدیه تقدیر از مدافعان حرم