گزارش تصویری جلسه شماره ۱۵ شواری اسلامی شهر امیدیه تقدیر از جهادگران