گزارش تصویری شواری اسلامی شهر امیدیه به مناسبت گرامیداشت روز شوراها

گزارش تصویری شواری اسلامی شهر امیدیه به مناسبت گرامیداشت روز شوراها