جلسه علنی شورا - روزهای: سه شنبه - ساعت ۱۸ - جهت حضور در جلسه با تلفن ۰۶۱۵۲۶۲۳۱۱۱ هماهنگی شود.

آخرین مطالب

۱۳۹۹-۰۸-۱۹

گزارش جلسه شماره ۱۰۰ مورخ ۹۹/۸/۱۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۰۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     رأس ساعت ۱۳ جلسه انتخاب هیأت رئیسه سال چهارم در دوره پنجم […]
۱۳۹۹-۰۷-۰۹

گزارش جلسه شماره ۹۹ مورخ ۹۹/۷/۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه     رأس ساعت ۱۳ جلسه انتخاب هیأت رئیسه سال چهارم در دوره پنجم […]
۱۳۹۹-۰۶-۲۳

گزارش جلسه شماره ۹۸ مورخ ۹۹/۶/۲۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۸ شورای اسلامی شهر امیدیه     رأس ساعت ۱۳ جلسه انتخاب هیأت رئیسه سال چهارم در دوره پنجم […]
۱۳۹۹-۰۶-۰۵

گزارش جلسه شماره ۹۷ مورخ ۹۹/۶/۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۷ شورای اسلامی شهر امیدیه   رأس ساعت ۱۲ جلسه انتخاب هیأت رئیسه سال چهارم در دوره پنجم شورای […]
۱۳۹۹-۰۶-۰۱

گزارش جلسه شماره ۹۶ مورخ ۹۹/۶/۱شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۶ شورای اسلامی شهر امیدیه   رأس ساعت ۱۲ جلسه انتخاب هیأت رئیسه سال چهارم در دوره پنجم شورای […]
۱۳۹۹-۰۵-۲۸

گزارش جلسه شماره ۹۵ مورخ ۹۹/۵/۲۸کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۵ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای […]

گزارش

187+

جلسات شورا


463+

مصوبات


73+

کمیسیون ها


9+

اخبار و نامه ها


پخش زنده جلسات علنی شورای اسلامی شهر امیدیه