نویسنده شورای اسلامی شهر امیدیه

۱۴۰۰-۱۰-۱۵

نظریه هیأت تطبیق جلسه شماره ۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

۱۴۰۰-۱۰-۱۵

نظریه هیأت تطبیق جلسه شماره ۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

۱۴۰۰-۱۰-۰۸

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری در خصوص واگذاری حسابرسی سال ۱۴۰۰ […]
۱۴۰۰-۱۰-۰۸

گزارش جلسه شماره ۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ شورای اسلامی شهر امیدیه   پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای دیلمی […]
۱۴۰۰-۰۹-۲۹

گزارش جلسه شماره ۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه     پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای […]
۱۴۰۰-۰۹-۲۹

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۹ شورای اسلامی شهر امیدیه     با عنایت به اینکه واحد آتش نشانی شهرداری امیدیه ظرفیت […]