جلسات شورا

۱۴۰۱-۱۱-۰۲

گزارش جلسه شماره ۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۲ شورای اسلامی شهر امیدیه   -خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس از […]
۱۴۰۱-۰۹-۲۶

گزارش جلسه شماره ۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ریاست شورای اسلامی شهر […]
۱۴۰۱-۰۹-۰۸

گزارش جلسه شماره ۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   ۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس از […]
۱۴۰۱-۰۸-۳۰

گزارش جلسه شماره ۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۹ شورای اسلامی شهر امیدیه   پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ریاست شورای اسلامی شهر […]
۱۴۰۱-۰۸-۰۹

گزارش جلسه شماره ۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۸ شورای اسلامی شهر امیدیه     پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ریاست شورای اسلامی […]
۱۴۰۱-۰۸-۰۸

گزارش جلسه شماره ۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ریاست شورای اسلامی […]